روش نوین عکاسی

روش نوین عکاسی

نویسنده: مرتضی عریضی

ناشر: امیرکبیر

نوبت چاپ: نهم، 1392

روش نوین عکاسی، براساس تجربه‌ها و مطالعه‌های سالان نسبتاً دراز در امور عکاسی تدوین شده است و نوعی خودآموز برای اشخاص مبتدی بشمار می‌رود که هنر عکاسی را از روی روش درست و علمی آموزش می‌دهد و اصول و روش‌های عکاسی را به زبان ساده و قابل فهم بیان می‌کند. روش نوین عکاسی سه بخش دارد: مقدمات، عکسبرداری، تاریکخانه. در بخش اول، پس از ذکر تاریخچه‌ی مختصر کلمه‌ی عکاسی و تعریف‌های مربوط به مبانی عکاسی، شیوه‌ی استفاده را یادآور می‌شود. در بخش دوم درباره‌ی نور و شیوه‌های عکسبرداری بحث می‌شود. در بخش سوم از ساختمان، لوازم و داروهای تاریکخانه، ظهور فیلم، کاغذهای عکاسی، چاپ و آگراندیسمان، اصول فنی آزمایشگاه عکاسی، فرمول‌های ظهور… گفت و گو به میان می‌کشد.

ویدیو هفته