راهنمای عکاسی

راهنمای عکاسی

ترجمه:مهندس مهدی فرزان

نشر:روزبهان

نوبت چاپ:پنجم/1366

سر فصل های مهم این کتاب شامل:گرفتن عکس از موضوع مورد نظر-ظهور و چاپ،کتاب حول محور این دو موضوع مهم به تمامی ابعاد آن می‌پردازد.

ویدیو هفته