در باب عکاسی خیابانی و تصویر شاعرانه

در باب عکاسی خیابانی و تصویر شاعرانه

عنوان اصلی: on street photography and poetic image

نویسنده: الکس وب، ربکا نوریس وب

مترجم: طلیعه عابدزاده

ناشر: کتاب پرگار

نوبت چاپ: 1398

برای من، عکاسی خیابانی لزوما به معنی عکاسی در خیابان‌ها نیست. دلیلم برای این تفکر این است که قلب فرهنگ همیشه در خیابان‌ها نهفته نیست. فکر می‌کنم عکاسی خیابانی، بیش از هر چیز، نمایانگر موضع با نگرش خاص عکاس به جهان است: نوعی کاوش آزاد با تأکید بر کشف؛ حسی از پرسه‌زدن که پیشینه آن نه ایده یا هدفی اولیه بلکه کنجکاوی است.

 

ویدیو هفته
دیگر مطالب