درباره ی نگاه به عکس ها

درباره ی نگاه به عکس ها

نویسنده: گفت و گوی بیل جی و دیوید هورن

مترجم: محسن بایرام‌نژاد

ناشر: حرفه هنرمند

نوبت چاپ: اول/زمستان1388

برای برقراری ارتباط با تصاویر نخست باید با رسانه عکاسی آشنا شویم.بدانیم برای چه اختراع شده و چه میگوید؟در سال های اخیر شاهد عکاسان جوان و تازه کار زیادی بوده ایم که به دنبال راه هایی برای به وجود آوردن معنا،شایسته کردن تصاویر و در جست و جوی این واژه همیشه پر چالش هنر هستند. بیل جی و دیوید هورن در نشستی دوستانه درباره حساس ترین مسائل برای عکاسان جوان و علاقمند سخن گفته اند.آنها به دنبال جواب های معین نیستند،نتیجه گیری نهایی را به خواننده سپرده اند و تلاش آنها،آشنا کردن خواننده با رسانه عکاسی،با استفاده از اصول ابتدایی و پایه این رسانه است.

ویدیو هفته