خوانش تصاویر

خوانش تصاویر
خوانش تصاویر، دستور طراحی بصری
  1. نویسنده : گونتر کرس
  2. نوبت چاپ : 1398
  3. ناشر: هنر نو
  4. تعداد صفحات 392

پشت جلد کتاب خوانش تصاویر:معتقدیم اغلب از برداشت هایی که از نشانه شناسی تصویری به دست آمده متمرکز بر واژگان تصویری است در واقع دستور طراحی بصری به مناسبتی مانند معنی صریح و معنی ضمنی اهمیت شمایل نگارانه و شمایل شناسانه عناصر موجود در تصاویر، مکان ها و اشیا و پدیده های انتزاعی یا افرادی که در تصویر نمایش داده می شوند توجه می‌کند. در این کتاب تمرکز بر دستور و نحوه تصویر خواهد بود دقیقا همان‌گونه که دستور زبان چگونگی همنشینی چند واژه و تبدیل آنها به جمله واره جمله و سپس متن را شرح می‌دهد دستور تصویری ما نیز به توصیف شیوه‌ای خواهد پرداخت که طی آن عناصر تصویر شده افراد مکان ها و اشیا در قالب گزاره های تصویری ترکیب می شوند گزارش‌هایی که به درجات مختلف پیچیده و گسترده هستند.
به یقین ما اولین کسانی نیستیم که به این موضوع پرداخته ایم؛ با وجود این در مقایسه با مطالعاتیکه در زمینۀ واژگان تصویری صورت گرفته، به مطالعۀ دستور تصویری تاحدودی کم توجهی شده است یا میتوان چنین گفت که این زمینه از زوایای متفاوتی مطالعه شده است.در این میان می توان به تاریخ هنر، مطالعات ترکیببندی صوری و زیباشناختی، روان شناسی ادراک، و حوزۀ مطالعات کاربرد محور اشاره کرد که با تمرکز بیشری به موضوع های کاربردی تر همچون استفاده از اصول ترکیببندی، جهت جلب توجه بیننده به عنصری خاص در پدیده ای تصویری مثلا در تبلیغات و بسته بندی پرداخته اند.

عضو
پیام از
guest
0 نظر
Inline Feedbacks
نمایش همه نظرات