تکنیک های فتومونتاژ

تکنیک های فتومونتاژ

نویسنده: صمدقربان‌زاده

ناشر: کتاب پرگار

نوبت چاپ: اول/1397

این کتاب سعی دارد در پنج فصل به نحوه ساختن و چگونگی تولید یک اثر فتومونتاژ در هنگام عکسبرداری و قبل از مرحله ادیت و پس از آن در مرحله ادیت توسط نرم‌افزار فتوشاپ بپردازد.

آموزش از نحوه برش و انواع سِلکت که یکی از اصلی‌ترین و اولیه‌ترین اصول ساخت یک اثر فتومونتاژ است، آغاز می‌شود؛ به مبحث نور و مچ کردن انواع آن می‌پردازد؛ بحث رنگ و تنظیمات مربوط به آن قبل از ادیت و در هنگام ادیت تصاویر را بررسی می‌کند و فیلترها و ایجاد جلوه‌های بصری ویژه با استفاده از ابزارهای مختلف در نرم‌افزار فتوشاپ را آموزش می‌دهد.

ویدیو هفته