ترکیب بندی در عکاسی

ترکیب بندی در عکاسی

نویسنده: دیوید پرکل

مترجم: اسماعیل عباسی/احسان قنبری فرد

ناشر: زبان تصویر

نوبت چاپ: اول/1393

اصول و قواعد ترکیب‌بندی می‌توانند بدون محدودیت،برای بیان شخصی و خلاقانه شما تغییر کنند.

 

ویدیو هفته