تحریف در عکس به جهت تبلیغات در قرن بیستم

تحریف در عکس به جهت تبلیغات در قرن بیستم

نویسنده: داریوش محمدخانی

ناشر: کاوش قلم

نوبت چاپ: 1383

در این نوشتار مختصر، تاریخ عکاسی به منظور آشنایی با چگونگی دستکاری در عکس در حیطه تبلیغات بررسی شده است؛ همچنین تصاویری از عکس‌های معروف به همراه کارهای گرافیکی انجام شده عرضه گردیده است.

 

ویدیو هفته