تاریخچه عکاسی و عکاسی خیابانی

تاریخچه عکاسی و عکاسی خیابانی
در آغاز این کتاب به بحث درباره جنبه های تاریخی و زیبایی شناختی عکاسی می پردازد.
  1. نویسنده : ومونت نیوهال، هلموت اریش، رابرت گرنسهایم، نائومی روزنبلوم، اندی گراندبرگ و نائومی بلومبرگ
  2. نوبت چاپ : 1401
  3. ناشر: فرهنگستان هنر
  4. تعداد صفحات 154

در کتاب پیش رو، جمعی از مؤلفین برجسته تاریخ نگاری عکاسی، تاریخچه عکاسی و عکاسی خیابانی را از آغاز تا دوره معاصر بررسی میکنند. در بخش تاریخچه عکاسی، از چگونگی ابداع و تولید اولین تصاویر غیرثابت در قرن نوزدهم تا عکاسی دیجیتال در قرن بیست و یکم مرور می شود. مؤلفین با اشاره به مهمترین جریانات و تحولات عکاسی و همچنین شاخص ترین عکاسان و افراد تأثیرگذار در تاریخ عکاسی، سیر تحول این رسانه را در سه مقطع زمانی مورد بررسی قرار میدهند؛ از ابتدا تا شروع قرن بیستم، از ابتدای قرن بیستم تا پایان جنگ جهانی دوم و دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم تا قرن بیست و یکم. در بخش عکاسی خیابانی، پس از اشاره به اولین نمودهای عکاسی خیابانی در تاریخ عکاسی، تأثیر پیشرفت فن آوریهای عکاسی در گسترش عکاسی خیابانی در طول زمان بررسی می شود. همچنین مهم ترین عکاسان و جریانات عکاسی خیابانی پس از جنگ جهانی دوم تا به امروز مرور می شود .

عضو
پیام از
guest
0 نظر
Inline Feedbacks
نمایش همه نظرات