تائوی عکاسی

تائوی عکاسی

عنوان عکاسی: the tao of photography

نویسنده: فیلیپ‌ال.گروس،اس.آی.شاپیرو

مترجم: فروزان طهرانیان

ناشر: مشکی

نوبت چاپ: اول/1398

هوشمندی که شامل توانایی دیدن قلمروهایی ورای شیوه های مشروط و مرسوم دیدن است، یکی دیگر از ویژگی های فرزانه در چوانگ تسه است. فرزانه فراتر از مرزهای قراردادی را می بیند، این آزادی او را قادر می سازد تا در روش های خلاقانه تفکر و زندگی از دیگران پیشی گیرد تا تبدیل به سرچشمه دائمی هوشمندی شود
هوشمندی در عکاسی را می توان توانایی کشف راه های جدید درک دنیا توصیف کرد. بدین ترتیب گرچه هوشمندی ارتباط تنگاتنگی با عدم وابستگی و رضایت مندی دارد، با جست و جوی فعالانه برای یافتن راهکارهای نوین از آن ها فراتر می رود.

 

ویدیو هفته