از وایمار تا دوسلدورف:درباره ی عکاسی عینیت گرای آلمان

از وایمار تا دوسلدورف:درباره ی عکاسی عینیت گرای آلمان

عنوان اصلی:photography-germany-history

مترجم:علیرضا ملکیان

ناشر:علم

نوبت چاپ:اول/دی ماه1398

در تاریخ عکاسی،تقسیم‌بندی مؤثر حیطه‌های مختلف این رسانه همواره به عنوان یک چالش مطرح بوده.وابستگی عکاسی به تکامل فناوری و دیدگاه‌های شخصی،این مهم را با مشکل روبه‌رو می‌کند.محدودیت در گسترش تجربیات عکاسانه زیر مجموعه یک ژانر مشخص باعث می‌شود حیطه هایی با مرزهای نامعلوم و غیر قطعی یه وجود بیایند.گستردگی متفاوت این دو گرایش در طول تکامل رسانه عکاسی بر این اثر افزوده است.

 

ویدیو هفته
دیگر مطالب