از عاشورا تا اربعین

از عاشورا تا اربعین

دبیر دومین سوگواره: حسن ناصری

ناشر: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابهر

نوبت چاپ: اول/دی‌ماه 1395

آثار منتخب دومین سوگواره عکس از عاشورا تا اربعین.

 

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x