از آشوب ادراک تا ستایش عکس

از آشوب ادراک تا ستایش عکس

نویسنده: کاوه فرزانه

ناشر: پازینه

نوبت چاپ: اول/1395

مفهوم لحظه در بستر زمان.اگر این گذاره ساده را بپذیریم که زمان،حاصل جمع لحظه هاست،آنگاه می‌توانیم هم علت آن تأثیر گذاری عکس را روی بیننده و هم تأثیرگذاری‌های احتمالی آینده را بفهمیم.این کتاب در سه جلد است.

 

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x