آموزش عکاسی

آموزش عکاسی

نویسنده: مهدی طاهری

ناشر: اداره کل فرهنگی و هنری معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش

فهرست مطالب کتاب «آموزش عکاسی»:

 • مقمه
 • پیدایش عکاسی
 • طبقه‌بندی دوربین‌ها
 • دوربین‌های قطع بزرگ
 • دوربین‌های قطع متوسط
 • دوربین‌های قطع کوچک
 • ساختان دوربین‌های عکاسی
 • لنز
 • مسدودکننده یا شاتر
 • دیافراگم
 • وسیله‌ی تنظیم فاصله
 • وسیله‌ی تعویض فیلم
 • وسیله‌ی دیدن یا ویزور
 • ویزورهای انعکاسی یا رفلکس
 • انواع لنزها
 • تقسیم‌بندی لنزها
 • لنزهای نرمال
 • لنزهای وایدانگل
 • لنزهای تله فوتو
 • لنزهای متغیر
 • عمق میدان وضوح
 • عوامل موثر بر عمق میدان
 • نورسنجی
 • عک‌برداری از موضوعات متحرک
 • فیلم‌های عکاسی
ویدیو هفته
دیگر مطالب