آقا رضا عکاسباشی

آقا رضا عکاسباشی

مدیر پروژه: مژگان طریقی

ناشر: سازمان فرهنگی هنری شهرداری

نوبت چاپ: زمستان1385

‏آقا رضا از کودکی با محیط دربار ناصری آشنا بود و بعدها پیشخدمت مخصوص ناصرالدین شاه ‏شد و به لقب عکاس باشی شاه ملقب گردید.‏او نخستین عکاس حرفه ای است که از بقاع متبرکه همچون بارگاه مقدس حضرت رضا(ع) و ‏هر چیزی که شاه مقرر می کرد عکاسی کرده از قبیل اردوکشی ها، ییلاق ها، سفرها مراسم سلام ‏اسب دوانی ها، شهرها، طبقات مختلف مردم و رجال و می توان او را اولین عکاس خبری ایران ‏نیز دانست.‏
عکس های موجود در کتاب مجموعه ای از مردم شناسی در قالب اجتماعی، سیاسی، ‏نظامی دوره قاجار است.

 

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x