آسمان

آسمان

نویسنده: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد

ناشر: جهاددانشگاهی مشهد/دفتر نشر آثار دانشجویان ایران

نوبت چاپ: اول/1386

این مجموعه،دفتر کوچکی است شامل آثار برگزیده ی جشنواره عکس دانشجویان(آسمان)که از میان صد ها اثر ارسالی دانشجویان علاقمند،انتخاب شده است.

ویدیو هفته