آرایش خاص عکاسی

آرایش خاص عکاسی(ارتباط گریم با عکاسی)

نویسنده: بنت‌الهدی ارزنلی

ناشر: علوم معروف

نوبت چاپ: اول، 1393

این کتاب ارتباط گریم با عکاسی در بوجود آوردن خطای دید بوسیله عناصر بصری و البته وجود نر و سایه را نشان می‌دهد که عمده‌ترین عوامل ایجاد یک اثر هنری می‌باشد. این دو هنر به خلق و نشان دادن زیبایی‌ها و کوچک کردن معایب بوسیله سایه روشن و بازی با نور می‌پردازد. در این کتاب سعی شده ارتباط تنگاتنگی که بین عکاسی و گریم نهفته است را، آشکار سازیم و در خصوص میزان و نحوه تابش نور و سایه بحث کرده و جادوی آن را به تماشا بنشینیم.

ویدیو هفته
دیگر مطالب