آموزش عکاسی از محصولات (پیشرفته)

گوهر تبلیغات به طور کلی و عکاسی تبلیغاتی به طور خاص، آن است که چیزی ظاهراً معمولی را به تصویری جذاب و هیجان انگیز تبدیل کنند. عکاسان تبلیغاتی رویاها و آرزوها را می‌فروشند. هدف آموزش عکاسی از محصولات ، آفرینشِ دقیقِ تصویری پیچیده و در عین حال خودمانی است که بیننده را فرا می‌خواند تا … ادامه خواندن آموزش عکاسی از محصولات (پیشرفته)