دوره آموزش عکاسی مقدماتی

آموزش عکاسی مقدماتی ؛ اینجا نقطه‌ی صفر مرزی است. باید از مسیر این دوره گذر کنید تا بتوانید به دیگر دوره‌ها نزدیک شوید. بگذارید کمی بی‌تعارف‌ باهم صحبت کنیم. اینجا نقطه‌ای است که عکاسی آغاز می‌شود، «دوره آموزش مقدماتی عکاسی». الفبای ماجرای پر رمز و راز عکاسی در این دوره‌ی آموزشیِ ابتداییِ عکاسی است که … ادامه خواندن دوره آموزش عکاسی مقدماتی